The reliable partner for
worldwide packing and storing
Savopak » Special forpackningar » Special forpackningar

Låt oss komma med lösningen på dina behov av förpackningar

Under flera årtionden har vi tillsammans med våra kunder utvecklat olika specialprodukter, som är avsedda för specifika användningsbehov. Om du behöver en speciell förpackning,ta kontakt med våra experter, så utvecklar vi tillsammans en lösning.

Vi har till exempel tillsammans med en av Finlands främsta producent av mejeriprodukter utvecklat en lösning för förvaring av ost under deras mogningsprocess. Utgående från detta har vi skräddarsytt olika kundspecifika lösningar för ändamålet, som nu används på olika håll i världen.